Участие в международни организации | Български Бизнес Форуми

Участие в международни организации

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СНЦ ББФ допринесе много за установяването във Варна на дигитален хъб – един от трийсетте нови дигитални хъба в Европа, подкрепени от Европейската комисия. Варна превлече вниманието на ЕК и доказа, че заслужава да бъде един от новите 30 дигитални хъба на Европа, благодарение на активността на дигиталната общност и подкрепата за реализацията на идеята от страна на ББФ. В момента се работи активно по структуриране на физическото място на Дигиталния хъб, който се очаква да започне работа в средата на 2019г.

Организация-учредител (от страна на България) на международната мрежа Startup Europe CEE Network, основана през ноември 2018г. Мрежа Startup Europe, включваща представители на страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), беше учредена едновременно с еквивалентна структура, само че от страните от съседен на ЦИЕ регион – Западните Балкани. Учредителната конференция се състоя в София, България. Основни цели на тези две мрежи са:

  • Подкрепа и ревитализиране на съществуващите екосистеми и промотиране на по-нататъшното им развитие съответно в ЦИЕ и ЗБ;
  • Създаване на нови контакти и партньорства между стартъпите, действащи в ЦИЕ и ЗБ;
  • Оказване на съдействие за достъп до финансиране на проекти;

Пълноправен член, представляващ България в Европейската стартъп мрежа (ESN).

Оторизиран партньор по проекта Startup City Europe Partnership (SCEP). Като партньор по този проект селектирахме няколко български града, които имат потенциала да станат едни от първите Европейски стартъп градове (European Startup Cities).

Организация-учредител на Пре-акселератор на Североизтока – проект, който се реализира съвместтно с Община Варна и две други неправителствени организации

Организация-учредител на Българската Стартъп Асоциация – проект, който се реализира съвместтно с Община Варна и две други неправителствени организации

 

ЗНАЦИ ЗА ПОДКРЕПА И ПРИЗНАНИЕ

  • Писмо от Президента на Република България Росен Плевнелиев от 09.04.2015г.
  • Окуражително писмо от Президента на Република България Румен Радев, очертаващо значимостта на дейностите на СНЦ ББФ, от 20.10.2017г.
  • Награда за социално предприемачество от Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – 04.10.2015г.
  • Европейска награда и Дипломи за инициативи в сферата на предприемачеството в категорията Насърчаване на предприемаческия дух – 08.06.2017г.

Заяви участие

Вашето плащане е направено успешно

Благодарим Ви за проявения интерес!